firma a činnost

Zavřit profil firmy

Zavřit projekty 1986-1990

Zavřit projekty 1991-1994

Zavřit projekty 1995-1999

Zavřit projekty 2000-2004

Zavřit projekty 2005-2010

Zavřit projekty 2010-2015

galerie

Zavřit  projekty 1987-1990

Zavřit  projekty 1991

Zavřit  projekty 1992

Zavřit  projekty 1993

Zavřit  projekty 1994

Zavřit  projekty 1995

Zavřit  projekty 1996

Zavřit  projekty 1997

Zavřit  projekty 1998

Zavřit  projekty 1999

Zavřit  projekty 2000

Zavřit  projekty 2001

Zavřit  projekty 2002

Zavřit  projekty 2003

Zavřit  projekty 2004

Zavřit  projekty 2005

Zavřit  projekty 2006

Zavřit  projekty 2007

Zavřit  projekty 2008

Zavřit  projekty 2009

Zavřit  projekty 2010

Zavřit  projekty 2011

Zavřit  projekty 2012

Zavřit  projekty 2013

Zavřit  projekty 2014

Zavřit  projekty 2015

Zavřit  projekty 2016

Zavřit  projekty 2017

Zavřit  projekty 2018

Zavřit  projekty 2019

ukázky
anketa
klikněte a tím ohodnotíte
 
Informačně jsem spokojen
Profesně zajímavé
Mám přímo zájem
Dobré k prohlídce
Není to můj obor
Je to hezký web
Výsledky
webmaster
počítadlo

   návštěv

   připojených čtenářů

home.gifVítá vás atelier Vodohospodářské projekty

VSTUPTE, POJĎTE, NEVÁHEJTE a PODÍVEJTE SE
 
na 35-ti letou projektovou cestu firmy vodohospodářské projekty vlastníka a projektanta Ing. Josefa Folbrechta.
 
Dnem 1.1. 1985 po 3 letech na ČHMÚ v Ústí nad Labem se datují první     projektové dokumentace především kanalizačních a vodovodních    přípojek. Následovaly kanalizační, vodovodní a plynovodní řady délky 100, 200 … 500 m až do současnosti reprezentované desítkami kilometrů       kanalizačních, vodovodních a plynovodních sítí v celých obcích a městských čtvrtích.
Tyto webové stránky jsou mimo jiné také výpovědí jednotlivce o cestě od logaritmického pravítka a tabulek na stavební průmyslovce v Děčíně přes první kalkulačku a děrování štítků na stavební fakultě ČVUT v Praze přes začátky hydrologických modelů na postgraduálním studiu na VŠ zemědělské v Praze až k dnešním technickým možnostem výpočetní techniky, kreslícímu software, plotteru a multifunkci tiskárny, scaneru a kopírky.
 
Ing. Josef Folbrecht
vodohospodářské projekty
Žižkova 205, 47301 Nový Bor
+420 487 723 595
+420 602 159 357

vodoproj@tiscali.cz

 
 

Nabídka služeb

 Přehled poskytovaných služeb :

A. Projektová činnost
- dokumentace inženýrských sítí pro všechny stupně
   projektové přípravy staveb :
-         plošné plynofikace včetně přípojek
-         kanalizační sítě splaškové, dešťové i jednotné
-         vodovodní sítě a přivaděče
     - dokumentace studní, vsakování dešťových vod
     - dokumentace úprav toků a rybníků 
     - dokumentace čištění odpadních vod
-         čistírny odpadních splaškových vod
-         odlučovače ropných látek
-         čištění brusných vod ze sklářských provozů
    - dokumentace zdravotně technických instalací
-         rozvody kanalizace v budovách
-         rozvody vodovodu v budovách
-         rozvody plynovodu v budovách
- dokumentace pro výběrová řízení
- dokumentace skutečného provedení staveb
 
B.Inženýrská činnost
- zajištění a projednání výběru staveniště
- projednání záměru stavby
- zajištění úplné dokladové části a rozhodnutí pro
-         územní rozhodnutí stavby
-         stavební povolení stavby
-         nakládání s vodami
-         kolaudaci stavby
- předání stavby provozovateli
- provádění technického dozoru vodních staveb
- konzultace a poradenství v oboru vodních staveb

^ Nahoru ^